dossiers
De Provinciale Statenverkiezingen van Flevoland vinden plaats op 20 maar...
De 55-jarige Berend Smit uit Dwingeloo verdween op zondag 4 november. Dr...
Zes provincies en ruim honderd gemeenten verkopen in 2014 Attero aan inv...
Schoolkinderen liepen 75.000 euro bij elkaar maar de activiteiten van de...
Van de notaris

Samenwoonpartner en testament

Door Ellen van Pelt op woensdag 15 februari 2017 10:00
  • ignore touch

    Ellen van Pelt. © Ellen van Pelt / Eigen foto

mail pinterest

In een samenlevingscontract kunnen er afspraken gemaakt worden.

Het gaat bijvoorbeeld dan om:

  • de verdeling van de kosten van boodschappen, kleding, woonlasten;
  • de bankrekening(en);
  • de eigendom van inboedel en andere bezittingen;
  • partnerpensioen;
  • een verblijvingsbeding.

Over het laatste, veel startende jonge samenwoners nemen in hun samenlevingscontract een regeling op voor het geval één van de partners overlijdt, een zogenaamd ‘verblijvensbeding’. Alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden kunnen door dat beding in geval van overlijden bij de langstlevende partner blijven.

Een verblijvensbeding is voor startende jonge samenwoners die (nog) niet veel privébezit hebben een prima oplossing en het voorkomt dat ze vroegtijdig kosten moeten maken voor een testament. Toch zit er een addertje onder het gras. Als er later kinderen geboren worden weten veel mensen niet dat een samenlevingscontract dan geen sluitende langstlevende regeling meer biedt. Kinderen kunnen ondanks het contract gewoon hun minimale wettelijk erfdeel, ook wel genaamd de legitieme portie, opeisen van de langstlevende.

Samenwoners met kinderen moeten altijd een testament maken om te voorkomen dat de erfdelen van de kinderen opgeëist kunnen worden. Ook voor samenwoners die een testament hebben gemaakt vóór de herziening van het erfrecht in 2003 is het van belang dat zij laten nakijken of het testament niet onder de uitzonderingen van de Overgangswet valt, waardoor kinderen toch hun legitieme portie kunnen opeisen.

Wilt u meer weten? Belt u mij gerust eens voor een afspraak.