dossiers
De Provinciale Statenverkiezingen van Flevoland vinden plaats op 20 maar...
De 55-jarige Berend Smit uit Dwingeloo verdween op zondag 4 november. Dr...
Zes provincies en ruim honderd gemeenten verkopen in 2014 Attero aan inv...
Schoolkinderen liepen 75.000 euro bij elkaar maar de activiteiten van de...
Van de notaris

Niet meer samenwonen en huis verkopen?

Door Ellen van Pelt op woensdag 1 maart 2017 14:00
  • ignore touch

    Ellen van Pelt. © Ellen van Pelt / Eigen foto

mail pinterest

Net als bij echtscheidingen kan ook bij het beëindigen van samenwonen het gezamenlijke huis aanleiding zijn voor onenigheid.

In veel gevallen moet dan het huis worden verkocht, maar dat vergt medewerking van beide partijen. Wat nu als één van hen weigert mee te werken?

Er is sprake van een spoedeisend belang van verkoop als geen van beide ex-partners het huis kan financieren. Dat spoedeisende belang wordt versterkt als een van beide eigenaars de verkoop tegenhoudt. Voor de andere partij - die wel wil verkopen - kan dat grote gevolgen hebben. Die moet immers dan langer dan bedoeld, maandelijks de hypotheeklasten opbrengen.

Als de vertragende partij wel wil verkopen, maar alleen akkoord kan gaan met een te hoge vraagprijs, kan de rechter ook ingrijpen. De eis om een extra taxatie te laten uitvoeren, zal door de rechter worden bekeken in het licht van de daaraan verbonden kosten. Die moeten immers door beide partijen worden betaald. Als de rechter dat niet redelijk vindt, zal hij het bepalen van de vraagprijs en het nadien eventueel bijstellen daarvan overlaten aan de makelaar.

De vertragende partij is dan aan de beurt. Dat blijkt uit een zaak die voor de rechtbank Overijssel diende. Binnen een week na betekening van het vonnis moest deze een verkoopopdracht verstrekken aan een makelaar en meewerken aan de verkoop en levering van zijn deel van het huis. De makelaar moest een vraagprijs vaststellen waarmee verkoop op redelijk korte termijn mogelijk was.

Wilt u meer weten over het al dan niet meewerken aan verkoop van uw huis na verbreking van huwelijk of samenwoning? Bel mij voor het maken van een afspraak.