dossiers
De Provinciale Statenverkiezingen van Flevoland vinden plaats op 20 maar...
De 55-jarige Berend Smit uit Dwingeloo verdween op zondag 4 november. Dr...
Zes provincies en ruim honderd gemeenten verkopen in 2014 Attero aan inv...
Schoolkinderen liepen 75.000 euro bij elkaar maar de activiteiten van de...
Van de notaris

Levenstestament steeds populairder

Door Ellen van Pelt op maandag 18 september 2017 10:00
  • ignore touch

    Ellen van Pelt. © Ellen van Pelt / Eigen foto

mail pinterest

Het levenstestament wint terrein. Vooral omdat het steeds meer bekendheid geniet. De term is hip, en in diverse kranten en damesbladen verschijnen artikelen over het nut van het levenstestament.

Toch is het levenstestament eigenlijk niet meer dan een uitgebreide volmacht. Zo’n volmacht kon men altijd al maken. En mensen die goed nadachten over het moment waarop ze niet alles (meer) zelf zouden kunnen regelen, hadden al lang een algemene volmacht opgesteld zodat een echtgenoot, broer, zus, nichtje of goede vriend hun belangen op dat moment zou kunnen behartigen.

Naast de waarneming van uw financiën kunnen in een levenstestament medische zaken worden vastgelegd, zoals wie met uw arts om tafel mag gaan zitten indien u dat als patiënt niet (alleen) kunt.

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven.

In een levenstestament wordt expliciet omschreven dat het de bedoeling is van degene die de machtiging geeft, om de volmacht ook te laten doorlopen als er sprake is van wilsonbekwaamheid. Mocht u,  de volmachtgever,  ooit getroffen worden door een beroerte, dementie of een andere aandoening waardoor u uw belangen niet meer kan overzien, zal een rechter een aanvraag voor een  bewindvoering doorgaans niet toekennen als er een levenstestament is. De machtiging blijft dan gewoon doorlopen.

Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld. Bijvoorbeeld het doen van opnames van de bankrekening of verkoop van uw woning of het doen van schenkingen. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg over uw huisdieren.

Door een levenstestament vast te leggen in een notariële akte staat altijd vast dat de akte door u zelf is gemaakt op een moment waarop u nog heel goed in staat was om uw wil over te brengen.

Wilt u meer weten over het levenstestament? Vraag gerust de gratis brochure bij ons op, of maak een afspraak om een levenstestament te maken.