dossiers
Zes provincies en ruim honderd gemeenten verkopen in 2014 Attero aan inv...
Schoolkinderen liepen 75.000 euro bij elkaar maar de activiteiten van de...
Op woensdag 9 januari wordt de 51-jarige Henk Eker uit Oosterwolde bij e...
Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeentera...
Van de notaris

Notarieel samenlevingscontract

Door Ellen van Pelt op maandag 2 juli 2018 12:00
  • ignore touch

    Ellen van Pelt. © Ellen van Pelt

mail pinterest

De vakantieperiode breekt aan! Stel, u gaat straks samenwonen met uw vakantieliefde. Hoe gek het ook klinkt, samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is.

Wel kunnen ze in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat ze dezelfde aanspraken krijgen als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting.

Door het samenwonen worden de bezittingen van de partners niet automatisch gezamenlijk eigendom. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van de samenwoners. Ieder houdt de bezittingen die op zijn of haar eigen naam staan privé, en ieder blijft ook aansprakelijk voor de eigen schulden. Als samenwoners samen iets kopen of krijgen, bijvoorbeeld een huis dan is dat gemeenschappelijk doordat zij het op naam van beiden hebben gezet. Door de tenaamstelling is dan duidelijk wie de eigenaar is.

Alleen voor roerende zaken is dat anders, die kunnen niet op naam gesteld worden. In een samenlevingscontract kan afgesproken worden dat bijvoorbeeld inboedel gemeenschappelijk is met uitzondering van een paar bijzondere dingen die het stel op een lijst zet. Als samenwoners afwijken van de regel dat degene die iets koopt of krijgt het ook op naam moet stellen, dan is er een risico op ruzie bij het uit elkaar gaan.

Zo speelde er onlangs een geval voor de rechter waarbij een stel voor een gezamenlijk huis en dito hypotheekschuld een levensverzekering had afgesloten. Omdat de vrouw bij de verzekeringsmaatschappij werkte en er een premievoordeel was om de verzekering alleen op haar naam af te sluiten, vond zij dat de opgebouwde waarde haar toekwam. De man vond dat de premies betaald waren met gelden die hen samen toekwamen uit de gespaarde huishoudkosten. Er werd een slopende procedure gevoerd om de strijd te beslechten. En de man kreeg ongelijk. Dat had voorkomen kunnen worden als dit stel hun afwijkende afspraken had opgenomen in het samenlevingscontract.

Heeft u uw onderlinge afspraken goed weergegeven in uw contract? Het is heel gebruikelijk om een contract regelmatig aan te passen. Ik ben u daarbij graag behulpzaam. Geniet eerst vooral van uw vakantie! Mooie zomerdagen toegewenst!